Phân tích bài thơ viếng lăng Bác | Văn mẫu

Phân tích bài thơ viếng lăng Bác Meta: Phân tích bài thơ Viếng lăng Bác giúp bạn cảm nhận được sự xúc động, bồi hồi của nhà thơ khi gặp hình ảnh Bác trong khung cảnh trang nghiêm, yên tĩnh. Key: Phân tích bài thơ viếng lăng Bác ========================================= “Viếng lăng Bác” được Viễn Phương […]

Nghị luận về lòng khoan dung

Nghị luận về lòng khoan dung | Làm văn mẫu

Nghị luận về lòng khoan dung Trong cuộc sống không ai trong chúng ta là hoàn hảo. Ai cũng có thể phạm những lỗi lầm trong đời. Điều quan trọng là khi chúng ta nhận biết và sửa chữa những lỗi lầm đó thì chúng ta phải biết khoan dung với nhau. Lòng khoan dung […]

Nghị luận về tính tự học | Làm văn mẫu

Nghị luận về tính tự học Xã hội luôn vận động và không ngừng phát triển. Điều này đòi hỏi bản thân mỗi người phải luôn vận động để theo kịp sự phát triển đó. Để theo kịp thì việc cập nhật kiến thức trong trường lớp, trong trường đời là vô cùng quan trọng. […]